CYFLEUSTERAU

Croeso i Ganolfan Hamdden Caron-adnodd hamdden a chwaraeon cymunedol..
Rydym wedi ein lleoli’n iard yr Orsaf,ychydig lathenni oddi ar Heol yr Orsaf,ac mae gennym ddigonedd o le I barcio.

Sefydlwyd y fenter hon nol ym 2017 gan grwp o wirfoddolwyr a oedd yn benderfynol i gadw’r ganolfan ar agor er gwaetha toriadau’r cyngor Sir a pherygl o gau’n gyfangwbl.Ffurfiwyd sefydliad elusennol cyfotheledig,ac rydym yn rhedeg Canolfan Hamdden lwyddiannus sy’n cynnwys yr holl gyfleusterau arferol..

Mae ein cyfleusterau’n cynnig rhychwant eang o gyfleoedd chwaraeon sy’n tynnu’r gymuned at ei gilydd yn Nhregaron a’r ardaloedd cyfagos.CLOSE
CLOSE